Εταιρεία

logo

Παρουσίαση της εταιρείας

Ο όμιλος εταιρειών REVITHIS & PARTNERS είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλών σε ακίνητα, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι γραμμές παροχής υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνουν οικιστικά, εμπορικά, γραφεία, βιομηχανικά, αποθήκες, ξενοδοχεία και θέρετρα σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία REVITHIS Real Estate, μέλος του ομίλου εταιρειών REVITHIS & PARTNERS, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελούμενο από επιλεγμένα ακίνητα όπως οικιστικά, εμπορικά και ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.


Γενική διεύθυνση

Γενικός Διευθυντής της REVITHIS Real Estate είναι ο κ. Ιωάννης Ρεβήθης, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως η αποτίμηση ακινήτων και οι επενδύσεις σε ακίνητα. Κατά τη διάρκεια των 28 χρόνων σταδιοδρομίας του στον τομέα των ακινήτων, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα μεγάλης κλίμακας, τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς πελάτες, με απαιτητικές διαπραγματευτικές ικανότητες.

Ο Ιωάννης Ρεβήθης είναι Μεσίτης, Εκτιμητής Ακινήτων και ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μεσιτών. Το πάθος του και το συνεχές του ενδιαφέρον για τα ακίνητα, σε συνδυασμό με τις γνώσεις της αγοράς και την εμπειρία του, τον κάνουν έναν από τους ηγέτες στην ελληνική αγορά.


Φιλοσοφία και Στόχοι

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στον τομέα των υπηρεσιών Real Estate, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, διατηρώντας πλήρως την προσανατολισμένη προς τον πελάτη εστίασή της. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να δημιουργεί και να αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις πελατών, τόσο ιδιώτες όσο και εταιρικούς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες. Το όραμα της REVITHIS Real Estate είναι να συνεργαστεί με τις ηγετικές ομάδες στον τομέα των ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διευρύνει την πελατειακή της βάση καθώς και τις υπηρεσίες της.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ομίλου περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Μεσιτεία και Οργάνωση
 • Εκτίμηση και Συμβουλευτική
 • Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
 • Μελέτες ανάπτυξης και σκοπιμότητας
 • Νομικές συμβουλές
 • Αποκλειστική αντιπροσώπευση Ιδιοκτητών
 • Αποκλειστική αντιπροσώπευση Ενοικιαστών
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Διαχείριση Τεχνικών έργων
 • Κατασκευές και ανακαίνιση
 • Ανανεώσιμη ενέργεια
 • Ακίνητα στο Λονδίνο
 • Βοήθεια για θεωρήσεις VISA

Παρουσίαση της εταιρείας

Ο όμιλος εταιρειών REVITHIS & PARTNERS είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλών σε ακίνητα, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι γραμμές παροχής υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνουν οικιστικά, εμπορικά, γραφεία, βιομηχανικά, αποθήκες, ξενοδοχεία και θέρετρα σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία REVITHIS Real Estate, μέλος του ομίλου εταιρειών REVITHIS & PARTNERS, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελούμενο από επιλεγμένα ακίνητα όπως οικιστικά, εμπορικά και ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.


Γενική διεύθυνση

Γενικός Διευθυντής της REVITHIS Real Estate είναι ο κ. Ιωάννης Ρεβήθης, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως η αποτίμηση ακινήτων και οι επενδύσεις σε ακίνητα. Κατά τη διάρκεια των 28 χρόνων σταδιοδρομίας του στον τομέα των ακινήτων, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα μεγάλης κλίμακας, τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς πελάτες, με απαιτητικές διαπραγματευτικές ικανότητες.

Ο Ιωάννης Ρεβήθης είναι Μεσίτης, Εκτιμητής Ακινήτων και ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μεσιτών. Το πάθος του και το συνεχές του ενδιαφέρον για τα ακίνητα, σε συνδυασμό με τις γνώσεις της αγοράς και την εμπειρία του, τον κάνουν έναν από τους ηγέτες στην ελληνική αγορά.


Φιλοσοφία και Στόχοι

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στον τομέα των υπηρεσιών Real Estate, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, διατηρώντας πλήρως την προσανατολισμένη προς τον πελάτη εστίασή της. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να δημιουργεί και να αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις πελατών, τόσο ιδιώτες όσο και εταιρικούς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες. Το όραμα της REVITHIS Real Estate είναι να συνεργαστεί με τις ηγετικές ομάδες στον τομέα των ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διευρύνει την πελατειακή της βάση καθώς και τις υπηρεσίες της.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ομίλου περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Μεσιτεία και Οργάνωση
 • Εκτίμηση και Συμβουλευτική
 • Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
 • Μελέτες ανάπτυξης και σκοπιμότητας
 • Νομικές συμβουλές
 • Αποκλειστική αντιπροσώπευση Ιδιοκτητών
 • Αποκλειστική αντιπροσώπευση Ενοικιαστών
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Διαχείριση Τεχνικών έργων
 • Κατασκευές και ανακαίνιση
 • Ανανεώσιμη ενέργεια
 • Ακίνητα στο Λονδίνο
 • Βοήθεια για θεωρήσεις VISA
Loading...