Μεσιτικές Υπηρεσίες

logo

Η εταιρία Revithis Real Estate έχει την απαραίτητη υποδομή για να σας παρέχει τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που χρειάζεστε. Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου σας.

Η Revithis Real Estate προσφέρει μια βαθιά γνώση της αγοράς, σε συνδυασμό με την πείρα και την τεχνογνωσία της βιομηχανίας ακινήτων. Βοηθάμε τους πελάτες μας σε πολύπλευρες ανάγκες μίσθωσης ή επένδυσης με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κατοικία, γραφείο, επαγγελματικό, βιομηχανικό ή εξειδικευμένο ακίνητο. Προσφέρουμε γρήγορη εκτέλεση και επαγγελματική εκπροσώπηση, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας τη βέλτιστη λύση, ανεξάρτητα από κάθε περίπλοκο και προκλητικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρει υπηρεσίες απόκτησης και διάθεσης χώρων καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συναλλαγών. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες μάρκετινγκ πωλήσεων και μίσθωσης, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης μίσθωσης και ελέγχου. Επίσης, υποστηρίζουν ενεργά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, τα έργα προετοιμασίας και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και προμηθειών. Προσφέρουμε Αποκλειστική Εκπροσώπηση Πελάτη καθώς και Αποκλειστική Εκπροσώπηση Ενοικιαστή και προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιοκτήτες, εταιρικούς ενοίκους, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, κατασκευαστές, καθώς και σε τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές αρχές.

Η εταιρία Revithis Real Estate έχει την απαραίτητη υποδομή για να σας παρέχει τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που χρειάζεστε. Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου σας.

Η Revithis Real Estate προσφέρει μια βαθιά γνώση της αγοράς, σε συνδυασμό με την πείρα και την τεχνογνωσία της βιομηχανίας ακινήτων. Βοηθάμε τους πελάτες μας σε πολύπλευρες ανάγκες μίσθωσης ή επένδυσης με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κατοικία, γραφείο, επαγγελματικό, βιομηχανικό ή εξειδικευμένο ακίνητο. Προσφέρουμε γρήγορη εκτέλεση και επαγγελματική εκπροσώπηση, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας τη βέλτιστη λύση, ανεξάρτητα από κάθε περίπλοκο και προκλητικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρει υπηρεσίες απόκτησης και διάθεσης χώρων καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συναλλαγών. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες μάρκετινγκ πωλήσεων και μίσθωσης, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης μίσθωσης και ελέγχου. Επίσης, υποστηρίζουν ενεργά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, τα έργα προετοιμασίας και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και προμηθειών. Προσφέρουμε Αποκλειστική Εκπροσώπηση Πελάτη καθώς και Αποκλειστική Εκπροσώπηση Ενοικιαστή και προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιοκτήτες, εταιρικούς ενοίκους, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, κατασκευαστές, καθώς και σε τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές αρχές.

Loading...