Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

logo

Εκτιμήσεις ακινήτων

Προσφέρουμε δυναμικές και αξιόπιστες υπηρεσίες εκτίμησης για διάφορους τύπους ακινήτων. Οι επαγγελματίες εκτιμητές μας αναγνωρίζονται ευρέως για την παροχή των πιο σύγχρονων συμβουλών σχετικά με την τρέχουσα και την προβλεπόμενη αξία όλων των τύπων ακινήτων. Συμβουλεύουμε από την πλευρά του πελάτη - ιδιοκτήτη, αγοραστή, δανειστή και επενδυτή. Οι περιεκτικές και ενημερωμένες συμβουλές που παρέχουμε προκύπτουν από επενδυτές, δανειστές και ενοίκους. Βοηθάμε να προσδιοριστεί η αξία ενός ακινήτου ή χαρτοφυλακίου για πωλητές που εισέρχονται σε μια συναλλαγή και πρέπει να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.

Έρευνα αγοράς

Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς της εταιρείας Revithis & Partners παρακολουθεί στενά την αγορά ακινήτων, διατηρώντας επαφή με τις επικρατούσες συνθήκες και εντοπίζοντας τις τάσεις. Τα ευρήματα απεικονίζονται τακτικά σε δημοσιευμένες αναφορές, οι οποίες αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους κυριότερους τομείς της βιομηχανίας. Επιπλέον, διεξάγει εξειδικευμένη έρευνα αγοράς για μεμονωμένους πελάτες.

Μελέτες σκοπιμότητας

Οι μελέτες σκοπιμότητας θα επικεντρωθούν στο να σας βοηθήσουν να απαντήσετε στο βασικό ερώτημα "πρέπει να προχωρήσω με το συγκεκριμένο project;" Ένα εφικτό επιχειρηματικό εγχείρημα είναι εκείνο όπου η επιχείρηση θα δημιουργήσει επαρκή ταμειακή ροή και κέρδη, θα αντέξει τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, θα παραμείνει βιώσιμο μακροπρόθεσμα και θα εκπληρώσει τους στόχους των ιδρυτών. Οι μελέτες σκοπιμότητας που διεξάγονται από τους έμπειρους ερευνητές μας, θα σας καθοδηγήσουν στο κατά πόσον είναι εφικτό να κάνετε αυτό το νέο βήμα ή όχι.

Εκτιμήσεις ακινήτων

Προσφέρουμε δυναμικές και αξιόπιστες υπηρεσίες εκτίμησης για διάφορους τύπους ακινήτων. Οι επαγγελματίες εκτιμητές μας αναγνωρίζονται ευρέως για την παροχή των πιο σύγχρονων συμβουλών σχετικά με την τρέχουσα και την προβλεπόμενη αξία όλων των τύπων ακινήτων. Συμβουλεύουμε από την πλευρά του πελάτη - ιδιοκτήτη, αγοραστή, δανειστή και επενδυτή. Οι περιεκτικές και ενημερωμένες συμβουλές που παρέχουμε προκύπτουν από επενδυτές, δανειστές και ενοίκους. Βοηθάμε να προσδιοριστεί η αξία ενός ακινήτου ή χαρτοφυλακίου για πωλητές που εισέρχονται σε μια συναλλαγή και πρέπει να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.

Έρευνα αγοράς

Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς της εταιρείας Revithis & Partners παρακολουθεί στενά την αγορά ακινήτων, διατηρώντας επαφή με τις επικρατούσες συνθήκες και εντοπίζοντας τις τάσεις. Τα ευρήματα απεικονίζονται τακτικά σε δημοσιευμένες αναφορές, οι οποίες αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους κυριότερους τομείς της βιομηχανίας. Επιπλέον, διεξάγει εξειδικευμένη έρευνα αγοράς για μεμονωμένους πελάτες.

Μελέτες σκοπιμότητας

Οι μελέτες σκοπιμότητας θα επικεντρωθούν στο να σας βοηθήσουν να απαντήσετε στο βασικό ερώτημα "πρέπει να προχωρήσω με το συγκεκριμένο project;" Ένα εφικτό επιχειρηματικό εγχείρημα είναι εκείνο όπου η επιχείρηση θα δημιουργήσει επαρκή ταμειακή ροή και κέρδη, θα αντέξει τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, θα παραμείνει βιώσιμο μακροπρόθεσμα και θα εκπληρώσει τους στόχους των ιδρυτών. Οι μελέτες σκοπιμότητας που διεξάγονται από τους έμπειρους ερευνητές μας, θα σας καθοδηγήσουν στο κατά πόσον είναι εφικτό να κάνετε αυτό το νέο βήμα ή όχι.

Loading...