Επενδύσεις

logo

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Revithis Real Estate είναι ικανό σας συμβουλέψει πλήρως για κάθε είδους επενδυτικό ακίνητο. Σε συνδυασμό με την πείρα και την τεχνογνωσία της βιομηχανίας ακινήτων, βοηθάμε τους πελάτες μας σε πολύπλευρες ανάγκες επένδυσης με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κτίριο κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείο, επαγγελματικό, βιομηχανικό ή εξειδικευμένο επενδυτικό ακίνητο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες απόκτησης και διάθεσης επενδυτικών ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συναλλαγών. Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διαχείρισης επένδυσης και ελέγχου και υποστηρίζουμε ενεργά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, τα έργα προετοιμασίας και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και προμηθειών.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Revithis Real Estate είναι ικανό σας συμβουλέψει πλήρως για κάθε είδους επενδυτικό ακίνητο. Σε συνδυασμό με την πείρα και την τεχνογνωσία της βιομηχανίας ακινήτων, βοηθάμε τους πελάτες μας σε πολύπλευρες ανάγκες επένδυσης με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κτίριο κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείο, επαγγελματικό, βιομηχανικό ή εξειδικευμένο επενδυτικό ακίνητο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες απόκτησης και διάθεσης επενδυτικών ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συναλλαγών. Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διαχείρισης επένδυσης και ελέγχου και υποστηρίζουμε ενεργά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, τα έργα προετοιμασίας και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και προμηθειών.

Loading...